Totobetnet sex

03-Aug-2017 17:43 by 10 Comments

Totobetnet sex - reclame dating site vreemdgaan site

fjamsk, fjamske; af uvis oprindelse; dial.) som nedsæt, betegnelse for en lidt fjollet, ikke helt normal person.

Taddergaas; nu ikke i rigsspr.) kvinde, der snakker, sladrer meget. han betragtede os aaben- bart som en længe ventet „Tjans" — han afkrævede os øjeb Ukkelig 1 Krone i „ Havne- penge". ♦Nu er der Tjans for en Kældermand, | der skal tjene sit Brød paa Fisken. jeg (vilde) stoppe Munden paa ham med et lille bagvendt T]si.t. Publikum gabede — nogle Tjat i Hænderne bag efter — Du véd nok — det, man kalder succes å' estime. „det var lige ved, at jeg skulde have været Nationalbank-Direk- tør." . „Det var s'gu Synd, gamle Dreng, at Du lod den Tjans gaa fra Dig." Nans.

være en daar Ug Tjans at være Ulv paa de Breddegrader om Vinteren.

Den mindsi heldige Figur (o: i „Den Første paa Skandsen") er . Elskerinden, der repræ- senterer den kvindelige Begejstring paa en temmelig tjamset Ms

lidt vulg.) chance; især: lejlighed til, mulighed for at opnaa en fordel, fx.

Sandraanden gik og snakkede til sin Kone om, hvad der Tjans kunde være i Vejen med „Tøsen"; hun gik og tjalrede om, ligesom hun var kulret og kunde hverken huske eller sanse.

kjo U, fartøj) ^ fladbundet, rundgattet fartøj med sværd (II.4.1) paa siden (især brugt i Holland og Nordtyskland).

Sladder og Tjadder; seigholdte Paastande, ikke en suur Sild \må.